Prema provedenom natječaju za dodjelu studentskih stipendija Klasa: 604-02/10-01/1713 Urbroj: 2212/08-01/01-10-2 od 22. listopada 2010. godine i pristiglih zamolbi, razmotreno je 26 zamolbi.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09) i zaključka s 5. sjednice socijalnog vijeća održane 29. prosinca 2010. godine, načelnik Općine Vrbanja donosi:

ODLUKU
o dodjeli studentskih stipendija

Tekst Odluke preuzmite ovdje