OBAVJEŠTAVAMO SVE STUDENTE  DA JE STUDENTSKA STIPENDIJA ZA STUDENI I PROSINAC 2023. TE SIJEČANJ 2024. GODINE ISPLAĆENA DANA 7.12.2023. GODINE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 604-01/23-01/6

URBROJ: 2196-31-02-1-23-35

Vrbanja, 5. prosinca 2023. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik“ Vukovarsko-srijemske  županije br. 5/13, 1/18 i 4/21) Općinski načelnik Općine Vrbanja donosi:  

 

 

ODLUKU

o dodjeli studentskih stipendija

Članak 1.

 

Prema provedenom natječaju za dodjelu studentskih stipendija, KLASA:  604-01/23-01/6 URBROJ: 2196-31-02-1-23-1 od Vrbanja, 26. listopada 2023. godine, razmotreno je 24 prijava studenata, te 9 prijava studenata 1. godine.

 

Studentska stipendija odobrena je studentima koji ispunjavaju sve uvjete natječaja:

 1. PILJIĆ DAVID iz Vrbanje, K. Lj. Posavskog 82, student 3. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Grafički fakultet, Preddiplomski studij Grafička tehnologija, smjer Dizajn grafičkih proizvoda,
 2. DAVOR GOLUBIČIĆ iz Vrbanje, student 3. godine studija Ekonomije i poslovne ekonomije u Osijeku,
 3. JELOVIĆ MARINA iz Vrbanje, B. Jelačića 56, studentica 2. godine (5. godina) na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Diplomski sveučilišni studij Građevinarstva, smjer Prometnice,
 4. DOMIĆ ANTONIJA iz Strošinaca, M. Trconića 42, studentica 3. godine (apsolvent) Prediplomskog stručnog studija na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, Fizioterapija,
 5. AGELIĆ NIKOLINA Iz Vrbanje, M. Gupca 35, studentica 1. godine (4. godina) na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, diplomski sveučilišni, studij Ekonomska politika i regionalni razvitak,
 6. IVKIĆ LORENA Iz Vrbanje, K. Lj. Posavskog 106, studentica 3. godine (apsolvent) na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomski fakultete, studij Poslovan ekonomija, smjer Financije i računovodstvo,
 7. BUKOVIĆ MANUELA iz Vrbanje, Kolodvorska 104 A, studentica 3. godine na Veleučilištu u Rijeci, preddiplomski Stručni studij Informatike,
 8. FRUK MARINA iz Vrbanje, Kolodvorska 90, studentica 3. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Studij Ekonomije i poslovne ekonomije,
 9. MIHALJ KATARINA iz Soljana, Braće Radić 93, studentica 2. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij Veterinarske medicine,
 10. FILIP ZADRO iz Vrbanje, Bana Jelačića 40, student 2. godine (5. godina) diplomskog studija Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer Mehatronika i robotika,
 11. ŠABIĆ JURICA Iz Vrbanje, B. Jelačića 119, student 3. godine (apsolvent) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, studij Kulture i turizma,
 12. FRUK BARBARA iz Vrbanje, B. Jelačića 38, studentica 3. godine studija Psihologije u Rijeci, na Sveučilištu u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci,
 13. NEKIĆ ANITA iz Vrbanje, Rastoke 32, studentica 3. godine (apsolvent) na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, smjer Agroekonomika,
 14. ILJIĆ TAJANA iz Vrbanje, M. Gupca Odvojak 1 20, studentica 1. godine (4.godina) na Sveučilištu u Rijeci, Ekonomski fakultet, diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer Marketing,
 15. JANJIĆ MIA iz Soljana, B.Radić 125, studentica 2. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na Pravnom fakultetu u Osijeku,
 16. KOVAČEVIĆ IVA iz Vrbanje, Kolodvorska 75 C, studentica 2. godine (apsolvent) diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku,
 17. KOVAČEVIĆ MAGDALENA iz Vrbanje, Kolodvorska 75 C, studentica 1. godine (4. godina) na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu, diplomski sveučilištni studij Kulture, medija i menadžmenta (izvanredni),
 18. KOMADINA MARTINA iz Vrbanje, Rastoke 45 A, studentica 1. godine (4. godina) sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u Osijeku, smjer organizacija, tehnologija i menadžment građenja,
 19. KOMADINA JOSIP iz Vrbanje, Rastoke 45 A, student 2. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Preddiplomski stručni studij Građevinarstva, opći smjer,
 20. DOKNJAŠ DAVID iz Vrbanje, K. Lj. Posavskog 93, student 2. godine sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo u Osijeku,
 21. ĐUKIĆ VIKTORIJA iz Soljana, Ljudevita Gaja 17, studentica 2. godine diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer marketing,
 22. VUKOJA LUCIJA iz Soljana, Tomislavova 8, studentica 1. godine (4. godina) specijalističkog diplomskog stručnog studija na Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, Fizioterapija,
 23. BESEK LIDIJA iz Vrbanje, K. Lj. Posavskog 189, studentica 2. godine (5. godina) sveučilišnog diplomskog studija Agronomskog fakulteta u Zagrebu,
 24. PAVLOVIĆ EMA iz Strošinaca, Vladimira Nazora 51, studentica 3. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski Fakultete u Osijeku, studij Ekonomije i poslovne ekonomije,

 Članak 2.

                         

                   Studentima koji ispunjavaju uvjete natječaja određuje se stipendija u iznosu  100,00 za akademsku godinu 2023./2024., počevši od  mjeseca studenoga 2023. godine do listopada 2024. godine.

Članak 3.

 

Osim navedenih studenata, Odlukom Općinskog  vijeća o stipendiranju studenata KLASA: 604-01/23-01/4, URBROJ: 2196-31-01-1-23-1 od 29. kolovoza 2023. godine, odobravaju se i stipendije studentima I. godine u jednokratnom iznosu od 1.200,00 € koji će se isplaćivati po završetku I. godine studija, dostavom dokaza o istome, a to su:

 

 1. RUŽICA JURKOVIĆ iz Vrbanje, Kolodvorska 139, studentica 1. godine studija Sportski menadžment u Splitu,
 2. NIKOLJAČIĆ PATRICK iz Vrbanje, Josipa Kozarca 36, student 1. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, studij Građevinarstvo
 3. FRUK MARIJA iz Vrbanje, Kolodvorska 90, studentica 1. godine Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, smjer Bilingojstvo,
 4. MARKO NEKIĆ iz Vrbanje, Rastoke 32, student 1. godine preddiplomskog studija mehanizacije na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku,
 5. MIRTA BESEK iz Vrbanje, K. Lj. Posavskog 189, studenstica 1. godine Fakulteta poliričkih znanosti u Zagrebu,
 6. MATEJ BORNA KOVANOVIĆ iz Soljana, Matije Gupca 4, student 1. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, smjer Mehanizacija,
 7. LUKIĆ ANA iz Vrbanje, Kolodvorska 3, studentica 1. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i infomacijskih tehnologija u Osijeku,
 8. DOMAGOJ BESEK iz Soljana, Braće Radić 47, student 1. godine na  Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu,
 9. LARA ŽAPER iz Vrbanje, Bana Jelačića 94, studentica 1. godine Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo,

 

Članak 4.

                 

Studenti koji završe studij moraju se obavezno javiti u Općinu Vrbanja u roku od 15 dana od dana završetka studija.

 

Članak 5.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                  Velimir Redl