Sukladno raspisanom Javnom natječaju za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja,  KLASA: 022-01/18-01/134; URBROJ: 2212/08-01/01-18-2od 06.02.2018. god. te zapisnika Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za financiranje javnih potreba od 21.03.2018. god., financijska sredstva za 2018. godinu dodjeljuju se za 26 prijavitelja.

Odluku o dodjeli sredstava za financiranje javnih potreba Općine Vrbanja u 2018. godini možete preuzeti OVDJE.