Sukladno naputku Ministarstva pravosuđa, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije, objavljujemo popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Vrbanja u 2013. godini.

Popis korisnika sponzorstava i donacija.