Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Vrbanja ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).