Za učenike osnovne škole

Općina Vrbanja je za sve učenike od prvog do osmog razreda osigurala kompletne radne materijale za novu školsku godinu koji su preuzeti po dolasku u školu prvi dan početka nastave zajedno s udžbenicima. 

Za učenike srednjih škola

Općina Vrbanja poziva roditelje svih učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Vrbanja koji ne dobivaju besplatne udžbenike da podnesu zahtjev za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.
Zahtjev je potrebno preuzeti i predati u prijamni ured općine Vrbanja.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi roditelji djece koja su redoviti učenici srednje škole te zajedno s roditeljem/skrbnikom imaju prebivalište na području općine Vrbanja.
Iznos sufinanciranja iznosi 500,00 kn po učeniku.

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika:

  • učenici moraju biti polaznici srednje škole i imati prebivalište na području općine Vrbanja,
  • moraju biti izmirene financijske obveze prema općini Vrbanja

Naknade za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika isplaćivat će se roditeljima učenika na njihove transakcijske račune nakon predaje ispunjenog zahtjeva i provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.

ZAHTJEVU JE POREBNO PRILOŽITI:
1. Dokaz o prebivalištu roditelja na području Općine Vrbanja za korisnika
(preslika osobne iskaznice)
2. Presliku tekućeg računa s IBAN brojem
3. Potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu

4. Potvrda o nedugovanju općini

Obrazac – Zahtjev

OPĆINSKI NAČELNIK

VELIMIR REDL