Za učenike osnovne škole

Općina Vrbanja je za sve učenike od prvog do osmog razreda u suradnji sa školama osigurala kompletne radne materijale za novu školsku godinu koji su spremni za preuzimanje prvi dan početka nastave zajedno s udžbenicima.

Za učenike srednjih škola

Općina Vrbanja poziva roditelje svih učenika srednjih škola s prebivalištem na području općine Vrbanja koji ne dobivaju besplatne udžbenike da podnesu zahtjev za ostvarenje prava na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.
Zahtjev je potrebno preuzeti i predati u prijamni ured općine Vrbanja.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju svi roditelji djece koja su redoviti učenici srednje škole te zajedno s roditeljem/skrbnikom imaju prebivalište na području općine Vrbanja.
Iznos sufinanciranja iznosi 500,00 kn po učeniku.

Da bi ostvarili pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika:

učenici moraju biti polaznici srednje škole i imati prebivalište na području općine Vrbanja,
moraju biti izmirene financijske obveze prema općini Vrbanja

Naknade za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika isplaćivat će se roditeljima učenika na njihove transakcijske račune nakon predaje ispunjenog zahtjeva i provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.

ZAHTJEVU JE POREBNO PRILOŽITI:
1. Dokaz o prebivalištu roditelja na području Općine Vrbanja za korisnika
(preslika osobne iskaznice)
2. Presliku tekućeg računa s IBAN brojem
3. Potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu

4. Potvrda o nedugovanju općini

Obrazac-Zahtjev-za-novčanu-pomoć-knjige

OPĆINSKI NAČELNIK

VELIMIR REDL