Poštovani mještani Općine Vrbanja,

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada u sva tri naselja naše Općine Vrbanja vrši se i dalje jednom tjedno – četvrtkom (zeleni spremnici)

Odvoz razdvojenog otpada (plastika – žuti spremnik) izvršit će se u petak 29.09.2023. godine.

Javnu uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada na području Općine Vrbanja privremeno obavlja komunalno društvo Vranjevo d.o.o. Otok tel:  032/395-358