Poštovani mještani Općine Vrbanja,

Općina Vrbanja je 24. kolovoza 2023. godine pokrenula postupak raskida Ugovora o koncesiji s tvrtkom STRUNJE-TRADE d.o.o. Privlaka zbog neizvršavanja usluga po Ugovoru o koncesiji za obavljanje javne usluge – prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja  KLASA: 363-02/16-01/151 URBROJ: 2212/08-01/01-16-1 od 11. veljače 2016. godine (24.8.2023. godine nije prikupljen i odvezen miješani komunalni otpad iz kućanstava u naselju Soljani i Strošinci, 23.8.2023. godine nije prikupljen i odvezen miješani komunalni otpad iz kućanstava u naselju Vrbanja, također za navedene datume nije vršeno pražnjenje zelenih otoka u Vrbanji, Soljanima i Strošincima, 17.8.2023. godine nije vršeno prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada iz kućanstava u naselju Strošinci i dio naselja Soljani).

Odluku o raskidu Ugovora o koncesiji donijet će Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 17. sjednici koja se planira održati 29.08.2023. godine. Na navedenoj sjednici donijet će se Odluka o određivanju privremenog pružatelja usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja koji će početi sa prikupljanjem otpada u četvrtak 31.8.2023. godine. Nova obavijest o rasporedu odvoza otpada bit će objavljena nakon sjednice Općinskog vijeća.