Predavanje – Uzimanje uzoraka tla za analizu – održava se u Vrbanji  u prostoriji općine Vrbanja – VIJEĆNICA-  

  

   01.03.2022.g. (utorak) u 9 sati,

   02.03.2022.g. (srijeda) u 9 sati,

   03.03.2022.g. (četvrtak) u 9 sati.

 

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika dužne su pratiti stanje poljoprivrednog zemljišta evidentiranog u sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela i evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta u digitalnom grafičkom obliku (ARKOD sustav).

                                                                               

Ministarstvo poljoprivrede

Katica Juzbašić, dipl.ing.agr.