Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Vrbanja o pravima iz socijalne skrbi Općine Vrbanja od dana 19. prosinca 2022. godine, obavještavamo kako će se i ove godine izvršiti uplata prigodnog dara (božićnice) korisnicima zajamčene minimalne naknade i umirovljenicima čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima) ne prelaze iznos od 400,00 €, a imaju prebivalište na području općine Vrbanja, i to u sljedećim iznosima:

 • 55,00 € korisnicima zajamčene minimalne naknade,
 • 55,00 € umirovljenicima s mirovinom do 200,00 €,
 • 40,00 € umirovljenicima s mirovinom od 200,01 € do 400,00 €.

Prigodni dar (božićnica) isplatiti će se umirovljenicima na sljedeći način:

 • Korisnicima zajamčene minimalne naknade izvršena je uplata na IBAN račun koji je dostavljen Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja prilikom predaje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja,
 • Umirovljenicima koji su prošle godine podnijeli zahtjev za prigodni dar (božićnicu) a nalaze se na Ispisu umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Središnja služba Zagreb, prigodni dar (božićnica) uplaćena je na IBAN račun koji je dostavljen Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja prilikom predaje zahtjeva za prigodni dar (božićnicu) 2022. godine, odnosno ukoliko su prethodne godine prigodni dar (božićnicu) primili putem isplatnice, ista će im biti isplaćena putem isplatnice i ove godine.

Navedene kategorije korisnika ove godine ne moraju podnositi Zahtjev za prigodni dar (božićnicu).

 

 • Korisnici mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina zahtjev za ostvarivanje prava podnose uz sljedeću dokumentaciju:
 1. Preslika osobne iskaznice,
 2. Preslika tekućeg računa,
 3. Dokaz o visini mirovine (potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu/odrezak zadnje mirovine, preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora te ukoliko su korisnici i tuzemne i inozemne mirovine, potrebno je priložiti dokaze o visini obje mirovine).
 • Umirovljenici koji prošle godine nisu podnijeli Zahtjev za prigodni dar (božićnicu), umirovljenici koji su rješenjem priznavanju prava na mirovnu stekli navedeno pravo u 2023. godini te korisnici nacionalne naknade za umirovljenike zahtjev za ostvarivanje prava na prigodni dar (božićnicu) podnose uz sljedeću dokumentaciju:
 1. Preslika osobne iskaznice,
 2. Preslika tekućeg računa,
 3. Potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu/odrezak zadnje mirovine/Rješenje o priznavanju prava na mirovinu odnosno nacionalnu naknadu za umirovljenike.

 

 • Korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji zahtjev za ostvarivanje prava podnose uz sljedeću dokumentaciju:
 1. Preslika osobne iskaznice,
 2. Preslika tekućeg računa,
 3. Rješenje Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji o priznavanju prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.

 

BOŽIĆNICA – ZAHTJEV 2023.