REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

    JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

      Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-02/24-01/2

URBROJ: 2196-31-03-1-24-31

U Vrbanji, 18. ožujka 2024 godine

 

 

OBAVIJEST

 

O REZULTATIMA PISANOG TESTIRANJA

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbanja na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Zaželimo dostojanstvenu starost i inkluziju u zajednici“ na radna mjesta: 1. viši stručni suradnik – voditelj projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca, 2. referent za računovodstvo – financijski voditelj projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca i 3. referent – koordinator projekta, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca, objavljenog na  mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i Oglasnoj ploči Općine Vrbanja dana 19. veljače 2024. godine, godine, nakon pregleda i ocjene pisanih kandidata, dana 18. ožujka 2024. godine objavljuje slijedeće rezultate:

 

Viši stručni suradnik – voditelj projekta

 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela (A i B poglavlja) provjere znanja putem pisanog testiranja su:

 

  1. Josip Stjepanović

 

Intervju s navedenim kandidatom obavit će se dana 19. ožujka 2024. godine u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 prema sljedećem rasporedu:

 

Josip Stjepanović u 8,00 sati

 

 

         Referent za računovodstvo – financijski voditelj projekta

 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela (A i B poglavlja) provjere znanja putem pisanog testiranja su:

 

  1. Mira Sučić
  2. Darija Fric
  3. Gordana Mandić

 

 

Intervju s navedenim kandidatima obavit će se dana 19. ožujka 2024. godine u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 prema sljedećem rasporedu:

 

 

 

 

Mira Sučić u 8,20 sati

Darija Fric u 8,40 sati

Gordana Mandić u 9,00 sati

 

         Referent – koordinator projekta

 

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela (A i B poglavlja) provjere znanja putem pisanog testiranja su:

 

  1. Darija Fric
  2. Gordana Mandić
  3. Gorana Vukoja

 

Intervju s navedenim kandidatima obavit će se dana 19. ožujka 2024. godine u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1 prema sljedećem rasporedu:

 

Darija Fric u 9,20 sati

Gordana Mandić u 9,40 sati

Gorana Vukoja u 10,00 sati

 

                     

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA