UVOD

 

Vježba se provodi temeljem Odluke načelnika Općine Vrbanja, Klasa810-08/21-01/800: Urbroj: 2212/08-01/01-21 od 21. rujna 2021. godine. Vježba je lokalne razine, terenska. Vježbom će se provjeriti osposobljenost, opremljenost i uvježbanost Stožera CZ, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja, Dobrovoljnog vatrogasnog društava Strošinci, te postrojbe tima CZ opće namjene općine Vrbanja u spašavanju unesrećene osobe iz olupine motornog vozila, te gašenju požara na automobilu.

Vježbom će se provjeriti osposobljenost i uvježbanost dijela operativnih snaga lokalne razine.

 

 

  1. NAZIV VJEŽBE:

 

Pokazna vježba sustava civilne zaštite „Rastoke 2021“.

 

 

  1. TEMA VJEŽBE:

 

Spašavanje unesrećene osobe iz olupine motornog vozila te gašenje požara.

 

  1. CILJ I ZADAĆE VJEŽBE

 

Vježba ima za cilj:

 

 

  1. Provjera osposobljenosti, opremljenosti i uvježbanosti dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite lokalne koje bi se u stvarnom događaju operativno koristile.

 

 

  1. MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE – LOKACIJA VJEŽBE

 

Terenska vježba izvoditi će se u Vrbanji na lokaciji Rastoke kod kučnog broja 69.

 

Uvjeti na lokaciji vježbe omogućuju izvođenje svih predviđenih elelmenata vježbe.

 

Upravljačka skupina (vidi prilog br. 8.).

 

 

  1. VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA VJEŽBE:

 

Operativna provedba vježbe počinje 10. listopada 2021. i trajat će od 09:00 do 12:00 sati.

 

  1. SCENARIJ VJEŽBE

 

Dana 10. listopada 2021. u 09:00 sati ŽC 112 Vukovar zaprima poziv stanovnika naselja Vrbanja o sudaru osobnog motornog vozila i auto cisterne u Rastokama kod kučnog broja 69. U vozilu je jedna muška osoba u tridesetim godinama. Ne može doći do unesrećene osobe i pružiti joj potrebnu pomoć, jer je vozilo znatno oštećeno. Osoba je bez svijesti te ima otvorenu ranu na glavi, krvari. Drugih vidljivih ozljeda za sada nema (nije moguće utvrditi). Osjeti se jaki miris benzina te postoji mogućnost od zapaljenja vozila. Centar o ovome obavještava OKC PU, DVD Vrbanja i Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije te načelnika općine Vrbanja i voditelja Službe CZ Vukovar.