Na  distributivnom području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. Vinkovci,  nije došlo do nikakve promjene u kvaliteti vode  koju  naši korisnici dobivaju iz Regionalnog vodovoda istočne Slavonije (naselja: Vinkovci,  Cerić, Babina Greda, Cerna, Šiškovci, Rokovci, Andrijaševci, Ivankovo, Retkovci, Prkovci, Vođinci, Novi Mikanovci, Stari Mikanovci, Lipovac, Nijemci, Đeletovci, D. N. Selo, Apševci i Podgrađe,

kao i iz lokalnih vodovoda naselja Jarmina, Gaboš, Ostrovo, Markušica, Podrinje, Nuštar, Marinci, Tordinci, Antin, Antinska Mlaka, Korođ, Mirkovci, Stari Jankovci, Novi Jankovci, Slakovci, Srijemske Laze, Orolik, Banovci, Vinkovački Banovci, Ilača, Tovarnik, Otok, Privlaka, Komletinci, Vrbanja i Soljani.

U svm navedenim naseljima kvaliteta vode se redovito kontrolira, po potrebi dezinficira i može se koristiti kao i do sada.

Jedina promjena je prekid vodoopskrbe u naselju Strošinci  gdje su poduzete aktivnosti i predradnje za osposobljavanje sustava za rad. Očekivano puštanje u rad sustava Strošinci je 28.05. 2014. godine. U naselju Strošinci nakon puštanja u rad vodoopskrbnog sustava  VODA NIJE ZA PIĆE.

S poštovanjem!

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci