REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 

OPĆINA VRBANJA

 

Klasa: 940-07/24-01/1

Urbroj: 2196-31-03-1-24-4

Vrbanja, 15. veljače 2024. godine

 

 

Na temelju članka 10. Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja objavljenog na službenoj stranici Općine Vrbanja te na oglasnoj ploči dana 19. siječnja 2024. godine, Povjerenstvo za otvaranje ponuda objavljuje,

 

 

Obavijest

 o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na temelju objavljenog Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vrbanja od 19. siječnja 2024. godine, s rokom prijave za podnošenje pisanih ponuda 15 dana od dana objave Javnog natječaja u dnevnom glasilu- Glasu Slavonije, zaključno s danom 06. veljače 2024. godine, održati će se dana,

 

 

  1. veljače 2024.godine( petak) u 8,00 sati u prostorijama Općine Vrbanja (vijećnica)

 

 

                                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

 

OPĆINA VRBANJA

 

Klasa: 944-05/24-01/1

Urbroj: 2196-31-02-1-24-4

Vrbanja, 15. veljače 2024. godine

 

 

Na temelju članka 12. Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane objavljenog na službenoj stranici Općine Vrbanja te na oglasnoj ploči dana 19. siječnja 2024. godine, Povjerenstvo za otvaranje ponuda objavljuje,

 

 

Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na temelju objavljenog Javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja pokretnog ugostiteljskog objekta brze prehrane na području Općine Vrbanja od 19. siječnja 2024. godine, s rokom prijave za podnošenje pisanih ponuda 15 dana od dana objave Javnog natječaja zaključno s danom 09. veljače 2024. godine, održati će se dana,

 

  1. veljače 2024.godine( petak) u 8,00 sati u prostorijama Općine Vrbanja (vijećnica)

 

 

 

                                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA