Stožer civilne zaštite Općine Vrbanja obavještava mještane da propusnice mogu dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 h u zgradi Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1., Vrbanja.
Kontakt osoba: Ivo Lukić 091/1214965, načelnik stožera civilne zaštite Općine Vrbanja.

Stožer civilne zaštite nadležan je davati propusnice samo iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijima ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.


Za dobivanje propusnice nazovite na navedeni kontakt telefon, kako bismo smanjili socijalni kontakt.

Propusnice se mogu izdavati i elektronskim putem na temelju ZAHTJEVA (OBRAZAC) upućenih elektronskom poštom ili drugim načinom bez socijalnog kontakta.

Svrha propusnice je što više ograničiti kretanje ljudi, pa molimo da propusnice zatraže samo oni kojima je prijeko potrebno za rješavanje obiteljskih i drugih problema.

Ukoliko mještani općineVrbanja imaju potrebe za medicinsku skrb, liječnički pregled i sl. izvan mjesta prebivališta, dužni su se javiti izabranom liječniku obiteljske medicine koji je nadležan za izdavanje propusnice.

Poduzetnici, obrtnici, javne ustanove, župni uredi koji imaju registriranu svoju djelatnost na području Općine Vrbanja izdaju propusnice za svoje zaposlenike (od mjesta prebivališta do mjesta rada). 

Ovo je nova uputa za dobivanje propusnica  za OPG-e i pčelare!

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Uprave za stručnu podršku razvoja poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

Slijedom navedenog propusnice će se izdati:

  • posjednicima domaćih životinja koje su smještene u izdvojenim objektima izvan mjesta prebivališta posjednika, kako bi se omogućio dolazak na farmu;
  • proizvođačima poljoprivrednih proizvoda, kako bi na otvorenom i u zaštićenom prostoru proveli potrebne agrotehničke mjere na svim proizvodnim površinama;
  • pčelarima, kako bi se omogućilo kretanje do košnica jer postoji opasnost da će bez nadzora i pomoći pčelara u vrijeme intenzivnog razvoja pčelinjih zajednica doći do uginuća velikog broja zajednica;
  • kako bi se proizvedene količine poljoprivrednih proizvoda mogle dostaviti do krajnjih potrošača ((uključujući mljekomate, otkupne centre i slično) – zbog zatvaranja tržnica neophodno je reorganizirati rad i omogućiti plasman domaće proizvodnje na način da domaća proizvedena roba ne propadne;
  • kako bi se omogućila nužna putovanja radi nabavke svih vrsta repromaterijala (sjeme, gnojiva, sredstva za zaštitu bilja, goriva, maziva, rezervni dijelovi, alati, strojevi,… ), bez čega neće biti proizvodnje ove sezone. 

Zahtjevi će se zaprimati putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice. Propusnice će se moći dobiti elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili preuzeti u područnom uredu Ministarstva poljoprivrede.

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje propusnica obratiti djelatniku Ministarstva poljoprivrede po županijama:

Vukovarsko-srijemska županija 032/422-756 091/4882-927 duro.cerovcec@mps.hr

OBAVIJEST

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Općine Vrbanja ograničava se izravan rad sa strankama u službenim uredima Općine Vrbanja.

Kontakt je moguć putem telefona za Općinu – 032/863-108, fax: 032/863-241

Mobiteli: 0992221798 načelnik općine Velimir Redl

                0997370428 zamjenica načelnika Gracijela Stiba

                0996139790 pročelnica Marinella Nikolić

                099387933 komunalni odjel Senka Pavlek

                0994895123 tajnica Zdenka Jelović

                098464854 Voditeljica programa Pomoć u kući, Snježana Zečević

Poštom – Općina Vrbanja, Trg dr. F. Tuđmana 1, 32254 Vrbanja

e-mail: opcina@opcina-vrbanja.hr  ili opcina.vrbanja@vu.t-com.hr ili zdenka.j@opcina-vrbanja.hr