Poštovani,

 

obavještavamo vas da je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine, broj 156/23), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

Nacionalna naknada za starije osobe od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura mjesečno.

 

Na slijedećoj poveznici možete preuzeti letak sa detaljnim informacijama vezanim uz mogućnost ostvarenja prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

21-12-2023-Letak-Nacionalna-naknada