OTPAD ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA (OTPAD OD SVINJOKOLJE – DROB, KOSTI, KOŽA I SL.) MOŽETE ODLAGATI BESPLATNO U ZA TU SVRHU PREDVIĐENE KONTEJNERE KOJI SE NALAZE NA SLIJEDEĆIM LOKACIJAMA:

VRBANJA, DVORIŠTE VETERINARSKE AMBULANTE

SOLJANI, POKRAJ VATROGASNOG DOMA

STROŠINCI, NA PISTI

RADNO VRIJEME ZA PRIHVAT OTPADA JE:   SVAKOG DANA  OD 8- DO 11 SATI I OD 16- DO 19 SATI.

NAPOMENA: U KONTEJNER SE NE SMIJU UBACIVATI PLASTIČNE VREĆE ZA SMEĆE I SLIČNA AMBALAŽA NEGO JE OTPAD POTREBNO ISTRESTI U KONTEJNER.