Poštovani mještani,

29. kolovoza 2023. godine raskinut je Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja s tvrtkom „STRUNJE-TRADE“ d.o.o. zbog neizvršavanja usluga po ugovoru o koncesiji. Tvrtka „STRUNJE-TRADE“ je do tada imala jednu od najnižih cijena usluga u Hrvatskoj. Takva se cijena za tvrtku pokazala kao financijski neodrživa i došli su u situaciju da više nisu mogli izvršavati svoje ugovorom preuzete obveze.

Odlukom Općinskog vijeća Općina Vrbanja je postala suvlasnik tvrtke „VRANJEVO“ d.o.o. za komunalne djelatnosti, Otok, te je istoj dodijeljeno obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbanja.

Komunalni otpad će od dana 1. veljače 2024. godine sakupljati, odvoziti i naplaćivati prema usvojenom cjeniku tvrtke „VRANJEVO“ d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Otoka četiri puta mjesečno (svaki četvrtak Vrbanja, Soljani i Strošinci).

U situaciji smo da na području Općine Vrbanja imamo jako velike količine otpada u zelenim spremnicima i da se moramo više posvetiti razdvajanju otpada, papira, plastike, stakla, metala, tekstila… U narednom periodu planiraju se edukacije s ciljem podizanja svijesti mještana o važnosti razvrstavanja otpada, što će ubuduće utjecati na cijenu koju ćemo plaćati. Što se bude više razvrstavao otpad, bit će manji broj odvoza i manje će se plaćati.

Cijena minimalne javne usluge mjesečno (fiksni dio) za korisnike koji sami kompostiraju biootpad iznosi 7,81 eura (cijena s PDV-om). Općina Vrbanja će davatelju usluge plaćati mjesečnu naknadu 4,00 eur s PDV-om za svakog korisnika usluge iz kategorije korisnika kućanstvo za funkcioniranje i rad reciklažnog dvorišta u Vrbanji, te će za navedeni iznos svakom korisniku usluge biti umanjen iznos minimalne javne usluge i iznosit će 3,81 eura mjesečno.

Jedinična cijena pražnjena volumena spremnika 120 L iznosi 2,48 eur, te spremnika 240 L – 4,97 eur (Cijena s PDV-om).

Na korekciju i povećanje cijena tvrtka „Vranjevo“ d.o.o. odlučila se zbog povećanja troškova poslovanja. Odlagalište Petrovačka dola u Vukovaru, gdje su dosadašnjih godina odvozili i zbrinjavali otpad, zatvoreno je i privremeno rješenje pronađeno je u Županji. Za svaku tonu otpada koju zbrinu na svome odlagalištu, Čistoća Županja korisnicima iz drugih gradova i općina naplaćuje naknadu. Zbog svega toga, a kako ne bi radili s gubitkom, Vranjevo je, poput mnogih komunalnih tvrtki koje su to učinile u posljednje vrijeme, povećalo cijene usluge za korisnike.

Korisnici, koji to žele, mogu velike spremnike od 240 litara besplatno zamijeniti  manjima od 120 litara za koje će plaćati 2,48 eura po odvozu. Zamjena spremnika će se obavljati postupno. Općina će tijekom mjeseca veljače imati na raspolaganju 400 novih spremnika od 120 litara koji će u početku biti na raspolaganju kućanstvima s manjim brojem članova, a kasnije nakon nabave dodatnih spremnika i svima onima koji su se izjasnili da to žele.

Papir i plastika će se odvoziti jednom mjesečno besplatno.

Papir – prvi petak u mjesecu – Vrbanja, treći petak u mjesecu – Soljani i Strošinci.

Plastika – drugi petak u mjesecu – Vrbanja, četvrti petak u mjesecu – Soljani i Strošinci.

Općinsko vijeće Općine Vrbanja tvrtki Vranjevo povjerilo je na upravljanje reciklažno dvorište koje bi od svibnja trebalo biti u funkciji, gdje će biti zaposlena najmanje jedna osoba.

Stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta mještani odvojeno prikupljeni otpad mogu predati u reciklažno dvorište gdje će biti skladišteno na zakonom propisan i siguran način. Uz papir, metal, staklo, plastiku, tekstil…, mogu se odvojeno odložiti i problematične vrste otpada kao i krupni glomazni otpad, te građevinski otpad.

 

Za sve upite i nejasnoće dostupni smo putem e-maila, telefonski ili osobnim dolaskom u Općinu.

Također, pratite stranicu Općine www.opcina-vrbanja.hr na kojoj možete vidjeti sve službene objave vezane uz Općinu Vrbanja.

S poštovanjem,

OPĆINA VRBANJA

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vrbanja 2024

Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje 2024

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Vranjevo 2024