DANA 17.STUDENOGA 2014. GODINE OD 09.00 SATI, VRŠITI ĆE SE PODJELA MANDARINA U SVA TRI NASELJA NAŠE OPĆINE.
MOLIMO PONIJETI KOŠARE, VREĆICE I SL.
MANDARINE ĆE SE DIJELITI U VATROGASNIM DOMOVIMA .