Općina Vrbanja je izradila Plan zaštite od požara, te uskladila Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Vrbanja. Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), pozivamo sve zainteresirane mještane da mogu izvršiti javni uvid u navedene dokumente, te dati svoje prijedloge ili primjedbe prije usvajanja istih na sjednici Općinskog vijeća.

Javni uvid je moguće izvršiti u prostorijama Općine Vrbanja, svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati, zaključno do 21. veljače 2014. godine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL