REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK
Vrbanja,  19. veljače 2016. godine

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

Poštovani mještani,

Obavještavamo Vas da će od 01. ožujka 2016. godine komunalnu uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Vrbanja temeljem Ugovora o koncesiji obavljati STRUNJE-TRADE d.o.o. Privlaka.

Kontakt podaci davatelja usluge: STRUNJE-TRADE d.o.o., Bana Jelačića 11, Privlaka,

Tel: 032/398-048, 398-949, e-mail: strunje.trade@gmail.com

Davatelj usluge će izvršenu uslugu naplatiti prema slijedećem cjeniku:

NAZIV USLUGE Cijena bez PDV-a PDV (kn) Cijena sa PDV-om
KUĆANSTVA

Skupljanje, odvoz i odlaganje (4 x mjesečno) Kanta 240 l

22,40 kn 5,60 kn 28,00 kn
NAZIV USLUGE Cijena bez PDV-a PDV (kn) Cijena sa PDV-om
PRAVNE OSOBE, OBRTNICI I DR.

Skupljanje, odvoz i odlaganje (4 x mjesečno) Kanta 240 l

22,40 kn 5,60 kn 28,00 kn
PRAVNE OSOBE, OBRTNICI I DR.

Skupljanje, odvoz i odlaganje (4 x mjesečno) Kontejner 770 l

22,40 kn 5,60 kn 28,00 kn
PRAVNE OSOBE, OBRTNICI I DR.

Skupljanje, odvoz i odlaganje (4 x mjesečno) Kontejner 1.100 l

80,00 kn 20,00 kn 100,00 kn
NAZIV USLUGE Cijena bez PDV-a PDV (kn) Cijena sa PDV-om
KUĆANSTVA SAMAČKA I STARAČKA (iznad 65. god. do 2 člana) Skupljanje, odvoz i odlaganje (4 x mjesečno) Kanta 240 l 22,40 kn 5,60 kn 28,00 kn
NAZIV USLUGE Cijena bez PDV-a PDV (kn) Cijena sa PDV-om
PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

Skupljanje, odvoz i odlaganje 1. kom.

KONTEJNER 5 m3

120,00 kn 30,00 kn 150,00 kn

Došlo je do promjene i u rasporedu odvoza:

Odvoz komunalnog otpada (zelena kanta od 240 l) vršit će se četiri puta mjesečno u sva tri naselja Općine Vrbanja (subotom – od 7,00 sati – dvije ekipe s dva kamiona). Prvi odvoz je 05.03.2016. godine. Odvoz otpada koji prelazi spremnik od 240 l vozit će se u dogovoru s davateljem usluge putem vreća s logotipom davatelja usluge.

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada u sva tri naselja Općine Vrbanja vršit će se jednom mjesečno i to svake prve subote u mjesecu (potrebno se pravovremeno prijaviti najkasnije 2 radna dana prije predviđenog odvoza) na broj telefona: 032/398-048, 398-949 STRUNJE-TRADE d.o.o.). Cijena odvoza glomaznog otpada se ne plaća, već je sadržana u cijeni prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom  svi su mještani dužni selektivno sakupljati otpad, odnosno odvajati otpad ovisno o njegovoj vrsti.

U danima koji slijede planira se podjela kanti za papir i karton (plava 120 l) koje je osigurala Općina Vrbanja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za svako kućanstvo. Odvoz kanti za papir i karton vršit će se  jednom mjesečno (prvi utorak u mjesecu). Cijena odvoza navedenog otpada se ne plaća, već je sadržana u cijeni prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.

Također, na više lokacija u svakom naselju postavit će se zeleni otoci (kontejneri zapremine 1.100 l i to: plavi- za papir i karton, žuti – za plastiku i zeleni – za staklo) uz dinamiku pražnjenja prema potrebi.

NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

IVICA SEP