REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 022-01/20-01/ 774

Urbroj: 2212/08-01/01-20-1

Vrbanja, 30. lipnja 2020. godine

 

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Zaželi- Program zapošljavanja žena- faza II, kodni broj: UP.02.1.1.13.0136, te članka 47. Statuta Općine Vrbanja (“Službeni Vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije  br. 5/13 i 1/18), načelnik Općine Vrbanja  raspisuje:

 

O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (12 mjeseci) u Općini Vrbanja radi obavljanja privremenih poslova u provođenju odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općina Vrbanja UP.02.1.1.13.0136 Ministarstva rada i mirovinskog sustava za sljedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

 

ZAŽELI– Program zapošljavanja žena  Općina Vrbanja, faza II

 • Radnica za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju,

–     Broj radnika koji se traži: 40 radnica.

 

 1. OPIS POSLOVA:
 • dostava namirnica
 • održavanje čistoće stambenog prostora
 • ostale usluge u kući i okućnici
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni i osobnom izgledu
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava
  pomagala i sl.)
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje
 • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
 • i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Uvjeti za mogućnost rada su:

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

 

 

Razina obrazovanja:

 

– završena osnovna škola

– srednja škola 3 godine

– srednja škola 4 godine

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost i hrvatsko državljanstvo.

Osoba se zapošljava na određeno vrijeme, dok traje obveza za istim projektom (12 mjeseci).

 

 1. Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:

 

–     presliku dokaza o završenoj školi

–     životopis

–     preslika osobne iskaznice

–     ispis staža iz E-knjižice

–     potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti

 

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranici Općine Vrbanja: www.opcina-vrbanja.hr .

 

 1. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Vrbanja, a najkasnije do 08.07. 2020. godine, na adresu:

Općina Vrbanja

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32254 Vrbanja

S naznakom „Prijava na oglas za Zaželi – Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja, faza II“

 

 1. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Općina Vrbanja zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog obrazloženja.

 

 

 1.   O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale                                           obavijesti mogu se dobiti u Općini Vrbanja ili putem telefona 032/863-108.

 

Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme- 40 radnica- Općina Vrbanja

Obrazac-prijave

Izjava-osposobljavanje

                                                                                 NAČELNIK OPĆINE VRBANJA

Velimir Redl