Općina Vrbanja objavila je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata “Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Vrbanja” dana 03. veljače 2015. godine.

Natječaj je zatvoren 05. ožujka 2015. godine i na njega je u roku pristiglo ukupno 20 prijava od čega je svih 20 cjelovito i zadovoljava uvjetima natječaja.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 670.000,00 kuna, pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše do 536.000,00 kuna (80%), a Općina Vrbanja sa najviše do 16.750,00 kuna (2,5%).

Odabranim korisnicima će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od 82,5 %, odnosno do maksimalnog iznosa od 24.750,00 kn (s PDV-om) po sustavu, odnosno 49.500,00 kn (s PDV-om) ukoliko se sufinanciraju dva sustava OIE.

Iznos u visini od 80% odnosno do najvećeg iznosa od 24.000,00 kn po sustavu bit će sufinanciran iz sredstava Fonda, a preostali iznos u visini od 2,5%, odnosno do najvećeg iznosa od 750,00 kn po sustavu, bit će sufinanciran iz sredstava Općine Vrbanja.

Sukladno osiguranim sredstvima Fonda i Općine Vrbanja sufinancira se 20 korisnika.

Detalji u dokumentu: NESLUŽBENA BODOVNA LISTA