Općina Vrbanja objavila je Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za

subvencioniranje projekata “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Vrbanja” dana

03. rujna 2014. godine.

Natječaj je zatvoren 03. listopada 2014. godine i na njega je u roku pristiglo ukupno

55 prijava od čega je 25 cjelovito i zadovoljava uvjete natječaja, a 30 ponuda je isključeno

zbog necjelovite dokumentacije.

Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja energetske

učinkovitosti u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 1.000.000,00 kuna,

pri čemu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje s najviše do 800.000,00

kuna (80%), a Općina Vrbanja sa najviše do 25.000,00 kuna (2,5%).

Odabranim korisnicima će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od

82,5 %, odnosno do maksimalnog iznosa od 61.875,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući,

od toga Fond do 80%) opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 60.000,00 kuna (s PDV-om)

po obiteljskoj kući, a Općina Vrbanja s dodatnih 2,5 % opravdanih troškova ulaganja, ali

ne više od 1.875,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući.

Sukladno osiguranim sredstvima Fonda i Općine Vrbanja sufinancira se 17 korisnika.

Detalji u dokumentu: NESLUŽBENA BODOVNA LISTA PODNOSITELJA PRIJAVA – ENERGETSKA UČINKOVITOST OBITELJSKIH KUĆA U OPĆINI VRBANJA

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA