S velikim zadovoljstvom obavještavamo mještane Općine Vrbanja da je Općinsko vijeće Općine Vrbanja na svojoj 2. sjednici održanoj 28. lipnja 2013. godine, donijelo odluku o povećanju iznosa naknade za rođenje djeteta s 1.500,00 kuna na 5.000,00 kuna! Ova odluka će zasigurno razveseliti roditelje djece koja će se roditi nakon stupanja odluke na snagu (osmog dana po objavi u Županijskom vjesniku VSŽ).

Na ovu odluku, Općinsko vijeće se odlučilo kako bi u ovo teško vrijeme još više olakšali roditeljima pri kupnji potrepština za novorođenčad.

Ima i još nekih novosti u izmjeni ove Odluke:

– zahtjev za naknadu za rođenje djeteta predaje se u roku od 60 dana od rođenja djeteta,

– zahtjev podnose roditelji koji imaju prebivalište i boravište na području Općine Vrbanja, od kojih barem jedan od roditelja ima prebivalište na području općine neprekidno unazad dvije godine.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je predati sljedeće:

  • presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (onaj roditelj koji ima prebivalište u Općini Vrbanja unazad neprekidno dvije godine),
  • presliku kartice tekućeg/žiro računa podnositelja zahtjeva,
  • presliku rodnog lista djeteta za kojeg se podnosi zahtjev,
  • potvrdu iz računovodstva Općine Vrbanja da na adresi podnositelja zahtjeva nema evidentiranog dugovanja po nijednoj osnovi prema Općini Vrbanja