REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA I HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
objavljuju

¸

J A V N I P O Z I V

za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem
Programa poticanja inovacija u turizmu „INOVATIVNI TURIZAM“ u 2012. godini

¸

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje inovacija u turizmu, kroz:
1. projekte i programe unapređenja ukupne ugostiteljsko-turističke ponude inovativnim proizvodima i uslugama
2. uvođenje novih tehnologija u ugostiteljske objekte
3. inovativne proizvode u posebnim oblicima turističke ponude
4. afirmaciju turističkih atrakcija
5. inovativne turističke aranžmane
6. afirmaciju domaćih proizvoda u ugostiteljsko-turističkoj ponudi
7. razvoj zelenog poduzetništva u ugostiteljstvu i turizmu, odnosno uvođenje standarda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u ugostiteljske i turističke objekte („Zeleni hoteli“, „Prijatelj okoliša“, „Plava zastava“ i sl.), te razne vrste brendiranja
8. inovativna rješenja osiguranja pristupačnosti javnim površinama

Cjelokupni tekst javnog poziva pročitajte ovdje.

Program poticanja inovacija u turizmu.

Obrazac za prijavu: .doc – .pdf