Jučer je u Gunji održana konferencija “LEADER pristup – perspektive za ruralni razvoj” u organizaciji Općine Gunja i Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS). Na konferenciji su bili prisutni i predstavnici općina Gunja, Drenovci, Vrbanja i Bošnjaci, kako bi se upoznali s mogućnostima i prilikama provedbe programa LEADER temeljene na europskoj praksi.

Što bi bio LEADER program? LEADER program je program dodjele bespovratnih sredstava Europske unije namijenjen razvoju ruralnih područja kroz provedbu pažljivo osmišljenih projekata i inicijativa. Najvažnija mu je značajka rješavanje konkretnih problema na određenom području suradnjom javnog, privatnog i civilnog sektora.

Nakon uvodnog pozdrava Vladimira Crnova, načelnika Općine Gunja i prof.dr.sc. Zvonimira Lauca, predsjednika HILS-a, projekt je predstavila Irena Gluhak, voditeljica projekta, koja je prenijela i dosadašnja iskustva u osnivanju LAG-a “Karašica” koji je formiran od općina i gradova zapadnog dijela Osječko-baranjske županije. Nešto više o samom LAG-u “Karašica” rekao je voditelj i tajnik LAG-a “Karašica” Ivan Vrbanić.

Dr.sc. Snježana Tolić, profesorica poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, te stručni suradnik na projektu, održala je predavanje “LEADER pristup – koncept i perspektive za ruralni razvoj”. Predavanje je upotpunio i predstavnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprave za ruralni razvoj, Ivan Ciprijan, dipl.ing.

Konferencija je svakako bila korisna kako bi se poduzeli prvi koraci ka konstruiranju LAG-a (Lokalne akcijske grupe) na našem području, a da bi se takvo što provelo u djelo, sve općine moraju donijeti odluke na sjednicama svog predstavničkog tijela da žele biti dio udruge, odnosno LAG-a, kao jednog naprednog modela uključivanja građana i višedioničkog odlučivanja u kojem udjeluju dionici privatnog, javnog i civilnog sektora. Kroz osnivanje LAG-a provodi se i Program LEADER. LAG prijavom projakata dobiva bespovratna sredstva Europske unije i na taj način provodi u djelo različite programe i inicijative u svrhu poboljšanja uvjeta i kvalitete života stanovništva.