JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA U PROJEKTU

„PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA OPĆINE VRBANJA 3“

Potpora i podrška osobama starije životne dobi od 65 i više godina i nemoćnim osobama

Općina Vrbanja potpisala je dana 13. ožujka 2023. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., UP.02.1.1.16.0134 „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“, u okviru Poziva Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza III.  Ukupna vrijednosti projekta iznosi  194.239,83 €. Projekt je sufinanciran u 85 % iznosu iz Europskog socijalnog fonda i 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Korisnik bespovratnih sredstava je Općina Vrbanja, a projekt provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Županja.

Krajnji korisnici projekta „Program zapošljavanja žena Općine Vrbanja 3“ su osobe starije životne dobi od 65 i više godina i nemoćne osobe.

Aktivnosti potpore i podrške osobama u njihovim kućanstvima se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtjevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste i sl.

Potpora i podrška uključuje:

  • Pomoć u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • Pomoć u pripremi/priprema obroka,
  • Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  • Posredovanje u ostavarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i sl.),
  • Pružanje podrške kroz razgovore i druženje i dr.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području općine Vrbanja (Vrbanja, Soljani, Strošinci).Uvjet za uključivanje u projekt za krajnje korisnike je da predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem insitucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva, itd., odnosno da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal 30 nezaposlenih žena prijavljenih u evidenciji HZZ-a s područja općine Vrbanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 180 krajnjih korisnika.

Obrazac prijave za korisnike koji čini sastavni dio ovog poziva nalazi se na web stranici Općine Vrbanja (www.opcina-vrbanja.hr) i u prostorijama Općine Vrbanja.

Pozivaju se pripadnici ciljnih skupina ili članovi njihovih obitelji da dostave iskaz interesa (Obrazac prijave za korisnike) za sudjelovanje u projektu do 28. travnja 2023. godine osobno u prostorijama Općine Vrbanja ili poštom, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja, s naznakom „Zaželi – Faza III- Korisnici“.

OBRAZAC-PRIJAVE-ZA-KORISNIKE