Temeljem Programa potpore razvoja poduzetništva na području Općine Vrbanja za 2023. godinu (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 5/23 od 28.03.2023. godine) a s ciljem poticanja razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Općine Vrbanja, Načelnik Općine Vrbanja raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti iz Proračuna Općine Vrbanja za 2023. godinu. Korisnici mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva (obrti, trgovačka društva i zadruge registrirani na području Općine Vrbanja koji imaju zaposleno manje od 10 radnika), izuzev onih kojima je pretežita djelatnost Poljoprivreda, za koje su predviđeni drugi Programi potpora.

Općina Vrbanja u 2023. godini će provoditi sljedeće mjere za razvoj poduzetništva:

MJERA 1. Potpore poduzetnicima početnicima

MJERA 2. Potpore za nabavu opreme i uređenja poslovnog prostora

MJERA 3. Potpore za proširenje poslovanja

MJERA 4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

Za dodjelu potpora putem ovog Javnog poziva u 2023. godini predviđeno je ukupno 100.000,00 EUR  u Proračunu Općine Vrbanja.

Rok za podnošenje prijava je do 7. lipnja 2023. godine.

JAVNI-POZIV-potpore-Općina-Vrbanja-2023

OBRAZAC-1.-Zahtjev-za-potporu

OBRAZAC-2.-Izjava-o-korištenim-državnim-potporama-male-vrijednosti

OBRAZAC-3.-Izjava-o-privoli-obrade-osobnih-podataka

OBRAZAC-4.-Skupna-izjava-Općina-Vrbanja-2023

PROGRAM-POTICANJA-PODUZETNIŠTVA_Općina-Vrbanja-2023