REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 555-01/20-01/774

URBROJ: 2212/08-01/01-20-2

Vrbanja, 01. srpnja 2020.  godine

 

 

OPĆINA VRBANJA – u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općina Vrbanja faza 2“,  UP.02.1.1.13.0136 objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području Općine Vrbanja kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

 

JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 

Općina Vrbanja u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općina Vrbanja faza 2“, UP.02.1.1.13.0136 sufinanciranog od strane Europske unije iz  Europskog socijalnog fonda, objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

 

Tko se može prijaviti

 

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:

 

  • osobe starije od 65 godina
  • osobe mlađe od 65 godina u nepovoljnom položaju
  • osobe koje pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

Koje se usluge pružaju – usluge za korisnike su besplatne

 

Opis poslova:

– dostava namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć pri oblačenju i svlačenju,

– briga o higijeni i osobnom izgledu,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,   dostava pomagala i sl.),

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

 

Rokovi  i način prijave

 

Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno.

Obrazac prijave može se dobiti u Općini Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranicama Općine Vrbanja : www.opcina-vrbanja.hr .

Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice, te službeni dokument iz kojega je vidljiv OIB prijavljene osobe.

 

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1

s naznakom „Program zapošljavanja žena Općina Vrbanja faza 2“  –  prijava korisnika,

te na mail: opcina.vrbanja@vu.t-com.hr

Rok za dostavu prijava je: 31. srpnja 2020. godine

 

Obrazac prijave za korisnike Općina Vrbanja ZAŽELI faza 2                                                                                                                       OPĆINA VRBANJA