REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
UPRAVA ZA SIGURNOST PLOVIDBE, ZAŠTITU MORA I UNUTARNJIH VODA
Lučka kapetanija Slavonski Brod
Slavonski Brod, Šetalište Braće Radić 19a
tel. 035/446-655, fax. 035/447-418
¸

Lučka kapetanija Slavonski Brod nadležna temeljem odredbi čl. 203. i čl. 204. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07 i NN 132/07), pokrećući postupak po slžbenoj dužnosti, sukladno čl. 13. st. 2 navedenog Zakona i čl. 43. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) objavljuje:

¸

JAVNI POZIV

¸

1. Pozivaju se vlasnici neupisanih (neregistriranih) čamaca, koji podliježu obvezi upisa u propisane očevidnike, da iste uklone do 15. svobnja 2011. godine sa svih unutarnjih voda pod nadežnošću Lučke kapetanije Slavonski Brod

2. Nakon isteka roka iz točke 1. neupisani čamci bit će uklonjeni na trošak i rizik vlasnika

3. Pozivaju se svi vlasnici upisanih (registriranih) čamaca da na iste ispišu propisane oznake na propsan način, sukladno odredbi čl. 41. i 42. Pravilnika o čamcima (NN 38/06 i 91/06). U protivnom će se protiv vlasnika ili osoba zatečenih kako upravljaju čamcem bez propisano ispisane oznake pokrenuti prekršajni postupak.

¸

LUČKI KAPETAN

Stjepan kap. Benić