REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRBANJA

NAČELNIK

Klasa: 320-01/15-01/894

Ur. br: 2212/08-01/01-15-1

Vrbanja, 23. rujna 2015. godine

Na temelju članka 47. Statuta Općine Vrbanja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13) općinski načelnik Općine Vrbanja objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za „Program revitalizacije poljoprivrednog zemljišta na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije“

Korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, obrtnici i trgovačka društva koja imaju sjedište u Općini Vrbanja.

Mjera obuhvaća:

  • Uzimanje uzoraka tla za analizu
  • Kemijsku analizu tla
  • Preporuku gnojidbe i mjere popravka tla
  • Utovar, vaganje i dovoz materijala za kalcizaciju (karbokalk)
  • Raspodjele (razbacivanja) karbokalka po poljoprivrednim površinama,
  • Sjeme za mjeru popravka tla – sideraciju

Osigurano je ispitivanje na 1.000 lokacija, a prvenstvo će imati veće parcele. Poljoprivredne površine koje su uključene u Program 2014./2015. odnosno na kojima je obavljena kontrola plodnosti tla nisu predmet ovog poziva.

Kako bi se Program u budućnosti unaprijedio i kako bi se riješile moguće pogreške u provođenju Programa daje se mogućnost pritužbe na provedeno ili prijedlozi za poboljšanje.

Zahtjevi i Pritužbe se dostavljaju:

Općina Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja osobno ili poštom u roku od 7 dana od dana objave ovog poziva, a najkasnije do 30. rujna 2015. godine, do 15,00 sati, kada zahtjevi moraju i biti zaprimljeni u Općini Vrbanja.

S poštovanjem,

Načelnik Općine Vrbanja

Ivica Sep

U prilogu:

  1. OBRAZAC ZAHTJEVA
  2. OBRAZAC PRITUŽBE