REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

   OPĆINA VRBANJA

   OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 320-02/23-20/1

Urbroj: 2196-31-01-1-23-2

Vrbanja, 17. veljače 2023. godine

 

OBAVIJEST

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, KLASA: 320-02/23-20/1, URBROJ: 2196-31-01-1-23-1 od 23. siječnja 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Vrbanja, objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja, na području katastarskih općina Soljani, Strošinci i Vrbanja koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vrbanja predviđeno za zakup i/ili ostale namjene.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Vrbanja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32254 Vrbanja, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici  Općine Vrbanja.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Datum objave: 17.02.2023.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup polj. zemljišta u vl. RH 2023

Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja 17.2.2023., TABLICE, IZJAVE I OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA

Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske na području Općine Vrbanja 17.2.2023., TABLICE, IZJAVE I OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA

OBRAZAC 1, 2, 3, 4, GOSPODARSKI PROGRAM

Obrazac ponude

Suglasnost Ministarstva poljoprivrede za raspisivanje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBANJA