Općinsko vijeće Općine Vrbanja na temelju odredbe članka 32. stavka 2. i članka 52. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08, 21/10 i 63/11) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vrbanja za k.o. Vrbanja, Soljani, Strošinci i Drenovci, Klasa: 320-02/11-01/1597, Urbroj: 2212/08-01/01-11-1, od dana 06. rujna 2011. godine, objavljuje:

¸

JAVNI NATJEČAJ

¸

za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
na području Općine Vrbanja za katastarske općine
Vrbanja, Soljani, Strošinci i Drenovci

¸

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite ovdje: Javni natječaj za prodaju polj. zemljišta u vlasništvu RH

¸

Obrazac: Ponuda za kupnju polj. zemljišta u vlasništvu RH

Obrazac: Izjava za fizičke osobe koje su kupile državno poljoprivredno  zemljište

Obrazac: Izjava za fizičke osobe koje do sada nisu kupile državno poljoprivredno zemljište

Obrazac: Izjava za pravne osobe koje dosada nisu kupile državno poljoprivredno  zemljište

Obrazac: Izjava za pravne osobe koje su kupile državno poljoprivredno zemljište