Na temelju članka 41. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (Narodne novine br. 10/2011), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za:

Mjeru 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
Mjeru 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa (Narodne novine br. 10/2011; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.

Cjelokupni tekst Javnog natječaja preuzmite ovdje: IPARD M101 i M103