Općina Vrbanja raspisuje Javni natječaj za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vrbanja na privremeno korištenje udrugama koje provode programe od interesa za Općinu Vrbanja, te imaju registrirano sjedište na području Općine Vrbanja i djeluju na području Općine Vrbanja.

Rok na koji se općinski prostori dodjeljuju na privremeno korištenje je 5 (pet) godina.

Krajnji rok za dostavu prijava na predmetni javni natječaj je 15.02.2021. godine.

Tekst javnog natječaja i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti u prilogu.

2_Javni natječaj_ 2021

3_Uputa za prijavitelje 2021

4_Obrazac prijave- O1

5_Obrazac izjave o podmirenim ugovornim obvezama-O2

6_ Obrazac izjave o financiranju – O3

7_ Obrazac Izjave o nekažnjavanju – O4

8_ Obrazac Izjave o broju članova iili volontera- O5

9_Obrazac Izjave o broju korisnika-O6

10_ Obrazac izjave o prethodnom korištenju prostora- O7

11_Obrazac izjave o partnerstvu-O8