Na temelju članka 102., 103. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13.), nositelj izrade JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRBANJA i voditelj izrade CPA d.o.o. Zagreb, sačinili su:

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

O PRIJEDLOGU  IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBANJA

Navedeno izvješće u cijelosti možete pogledati na ovoj poveznici

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=20682