Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je Javi poziv za Projekt izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne ipodručne (regionalne) samouprave za 2010. godinu.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava potpore Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva za izgradnju poduzetničkih zona, a u funkciji poticanja i bržag razvoja malog i srednjeg poduzetništva u RH.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave. Cijelokupni tekst Javnog poziva možete preuzeti i ovdje.