Informacije o projektima i aktivnostima na području Općine Vrbanja u proteklom periodu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kroz Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2023. godini odobrilo Općini Vrbanja sredstva za sanaciju pješačkih staza u naselju Vrbanja, Soljani i Strošinci (dio ulice B. J. Jelačića i K.Lj. Posavskog u Vrbanji, Strošinci ul. V. Nazora, Paštanska i B. Radića, te Soljani dio ulice M. Gupca, Vrbanjska i B. Radića). Iznos sufinanciranja Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova Europske unije je 40.000,00 eura a ostatak sredstava osigurat će se u proračunu Općine Vrbanja.

Projekt sanacije pješačkih staza prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije uz pomoć Razvojne agencije ŽURA d.o.o. a cilj samog projekta je unaprjeđenje kvalitete života i dostupnost komunalne infrastrukture.

Za navedene radove proveden je otvoreni postupak javne nabave i zaključen ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tijeku su radovi na uređenju dvorišta i izgradnji pristupa, parkirališta i ograde Vatrogasnog doma u Vrbanji.

DVD Vrbanja ove godine obilježava 130. godina postojanja i rada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanacija parkirališta ispred Osnovne škole u Vrbanji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općini Vrbanja je odlukom o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobreno sufinanciranje Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) u iznosu 4.000,00 EUR.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je kroz Program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda  u 2023. godini odobrilo Općini Vrbanja sufinanciranje projekta Izgradnje javne rasvjete u Ulici Tiganj u Vrbanji u iznosu od 20.400,00 EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tijeku su radovi na uređenju lenija i poljskih puteva (nasipanje kamenom i ravnanje) u sva tri sela naše općine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radilo je se na izmuljenju i čišćenju kanalske mreže, te je započela sanacija cijevnih propusta i kolnih prilaza u Strošincima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U suradnji sa Hrvatskom željeznicom i Hrvatskim šumama radi se na uređenju i sanaciji javnih površina, te čišćenju nepropisno odloženog otpada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U suradnji sa HEP-om Elektra Vinkovci dogovoreno je izmještanje 2 stupa dalekovoda sa pomoćnog igrališta Nogometnog kluba Vrbanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz pomoć naših mještana i volontera obnovljeni su i uređeni sakralni objekti – kapelice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugovoreni su radovi i uskoro započinje izgradnja cijevnih propusta i sanacija puta pored farme Sitnatovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabavljena je nova kosilica za potrebe NK Slavonija Soljani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugovorena je izrada Projektno-tehničke dokumentacije – Projektiranje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Vrbanja 1.

Dodijeljeni su poticaji Općine Vrbanja za stambeno zbrinjavanje – gradnju i kupovinu prve nekretnine za ukupno 5 korisnika u vrijednosti 18.000,00 EUR.

U tijeku je provedba Programa javnih radova.

U tijeku je priprema projektne dokumentacije i dugih aktivnosti za kandidiranje i provedbu novih projekata.