Temeljem članaka 89. Zakona o proračunu (“NN” br.144/21), članka 30. Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 5/13, 1/18 i 4/21) i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća, Općinsko  Vijeće Vrbanja  na svojoj 14. sjednici održanoj 28. ožujka 2023. godine,  donijelo je

 

O D L U K U

o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vrbanja za 2022. godinu

koja se može preuzeti na slijedećoj poveznici: Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu