Održivo gospodarenje otpadom

Općina Vrbanja je u suradnji sa Osnovnim školama u Vrbanji i Soljanima, dana 16. prosinca 2022., organizirala edukativno predavanje na temu održivo gospodarenje otpadom koje je vodio Ivica Cvrlje, predstavnik tvrtke Eko menandžment d.o.o. , Vinkovci. Održane edukacije za učenike jedna je od mjera u izobrazbi i edukaciji  stanovništva, koje su sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom dužne provoditi jedinice lokalne i regionalne samouprave, radi uspostave kvalitetnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Učenici su kroz predavanje ponovili prethodno stečena znanja te dobili niz važnih informacija, savjeta i putokaza za čistu prirodu i zdrav okoliš. Projekt edukacije, izrade letaka i brošura za kućanstva o gospodarenju otpadom, te nabavu spremnika u obliku životinjica za škole financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 80% ukupnog iznosa i Općina Vrbanja 20%.