Direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Ivan Rimac, univ.spec.oec., danas je u Osijeku potpisao dva ugovora s kojima se nastavlja izgradnja regionalnog vodovoda na području Cvelferije. Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković.

Riječ je o nastavku radova na izgradnji cjevovoda Drenovci-Soljani čija je ukupna dužina 7.474,16 metara, a ugovorena vrijednost za izvođenje radova 11.205.459,02 kuna (bez PDV-a). Radove izvodi zajednica ponuditelja: Izgradnja-VVK d.o.o. Vinkovci, AMM d.o.o. Vinkovci i Vodoprivreda Vinkovci d.d., a nadzor nad radovima zajednica ponuditelja: Orion projekt d.o.o. Vinkovci i Slavonijaprojekt d.o.o. Županja. Radove sufinanciraju Hrvatske vode s 80 posto te Općina Vrbanja i Vukovarsko-srijemska županija sa po 10 posto. Do 1. lipnja ove godine izvedena je trećina ugovorenih radova odnosno izgrađeno je 2.577,51 m cjevovoda. Ukupna vrijednost izvedenih radova do 29. svibnja ove godine iznosi 3.664.555,07 kn (bez PDV-a). Ovaj cjevovod nadovezuje se na temeljni transportni cjevovod VS/CS Drenovci-Drenovci, a rješava vodoopskrbu naselja Soljani, Vrbanja i Strošinci. Drugi ugovor odnosi se na cjevovod Đurići-Račinovci i spaja ova naselja na regionalni vodovod. Ukupna mu je duljina 8.580 metara, a predviđena je i izgradnja dva mjerno-regulacijska okna. Planirana vrijednost radova je 6,5 milijuna, a planirani iznos sufinanciranja za ovu godinu od strane Hrvatskih voda iznosi 1,2 milijuna kuna.
/”Drago mi je da kreće realizacija ova dva projekta odnosno izgradnja dva cjevovoda koji su dio regionalnog vodovoda posebno jer se oni grade na području Cvelferije u kojoj još uvijek nije riješena opskrba svih naselja vodom iz regionalnog vodovoda. Ovim radovima rješava se vodoopskrba u pet naselja, Soljanima, Strošincima, Vrbanji, Đurićima i Račinovcima čime se nastavljaju naše aktivnosti kojima nastojimo osigurati kvalitetnu vodoopskrbu što većem broju korisnika na našem distriubucijskom području./, kaže Ivan Rimac, direktor VVK.
Voda iz regionalnog vodocrpilišta u Sikirevcima iznimne je kvalitete i trenutno više od 100.000 stanovnika Vukovarsko-srijemske županije pije vodu iz Sikirevaca. Do sada je izgrađeno 198 kilometara mreže regionalnog vodovoda, a u njegovu izgradnju uloženo je 240 milijuna kuna.