BIJELJINA – Na drugom sastanku predstavnika općina i gradova regija “Sava-Drina”, održanom u Bijeljini 20. travnja, sudjelovali su i predstavnici naše općine. Predstavljeni su rezultati SWOT analize, načinjene od prikupljenih podataka, koje su predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora svih uključenih u projekt, dostavili na analizu. Osim toga, radom u tematskim grupama identificirani slijedeći prioriteti:

A. promocija i jačanje socijalne korporativne odgovornosti svih sudionika društva kao osnovnog mehanizma za unaprijeđenje kvalitete okoliša, što podrazumijeva poticanje svih sudionika (nevladine organizacije, administracije, komunalnih poduzeća, gospodarskih subjekata) da prvo rade na smanjenju negativnog utjecaja (ozelenjavanje svih aktivnosti), na provođenju zakonskih obveza (čišćenje), kao i na jačanju ukupne infrastrukture vezane za zaštitu okoliša, ali i socijalne uključenosti.

B. Jačanje sposobnosti i agilnosti administracije/institucija, kao osnovice za stvarnje snažnog i agilnog socijalnog kapitala Regije, koji će jamčiti održivost razvoja regije, a podrazumijeva razvoj sustava prijenosa informacija, inovacija i znanja, kao i jačanje sposobnosti ljudskih resursa;

C. Jačanje poslovnih inicijativa neophodnih za razvoj inovativnosti, odnosno industrija zasnovanih na znanju, te industrija koje podržavaju korištenje obnovljivih izvora energije i podižu energetsku i okolišnu učinkovitost;

D. poticaj stvaranja integriranih lanaca vrijednosti/opskrbe u industriji, agrobiznisu i turizmu (udruživanje u smislu osiguravanja sirovina, distribucije gotovih proizvoda, unaprijeđenja poslovnih performansi, promocije i nastupa na tržištima, te stvaranje inoviranih proizvoda).

Sljedeći radni sastanak predviđen je sredinom mjeseca svibnja u Hrvatskoj.