Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08), članka 30. Statuta Općine Vrbanja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 17/09) i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Vrbanja, Općinsko vijeće općine Vrbanja na svojoj 11. sjednici održanoj dana 28. travnja 2010. godine je donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Cjelokupnu odluku možete preuzeti i pročitati ovdje:
Odluka o agrotehničkim mjerama