Temeljem javnih natječaja za dodjelu poticaja za kupovinu prve nekretine i rješavanje stambenog pitanja na području Općine Vrbanja u 2019. godini potpisani su Ugovori i isplaćena sredstva za 6 obitelji u ukupnom iznosu od 120.000,00 kn.

Predviđena sredstva u Proračunu Općine Vrbanja za nastavak ove mjere u 2020. godini iznose 200.000,00 kn.

Općina Vrbanja dodjeljuje poticaj osobama koje su tijekom tekuće kalendarske godine kupile nekretninu za stanovanje na području Općine Vrbanja i koja je u cijelosti vlasništvo korisnika poticaja.

Korisnik poticaja i članovi njegove uže obitelji moraju prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj, te moraju zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 5 godina.