Svim našim mještanima čestitam Dan Općine Vrbanja koji se obilježava na blagdan male Gospe – rođenje Blažene Djevice Marije!

Zbog pandemije koronavirusa ove godine se neće održati Svečana sjednica Općinskog vijeća, a s ciljem zaštite zdravlja svih mještana odgođene su sve planirane aktivnosti za obilježavanje Dana Općine Vrbanja.

Koristim ovu priliku da se zahvalim za suradnju djelatnicima, vijećnicima, poslovnim suradnicima, gospodarstvenicima,  predstavnicima javnih ustanova i institucija, predstavnicima udruga i zapravo svima onima koji su na bilo koji način pridonijeli razvoju naše općine i uspješnoj realizaciji naših projekata.

U nastavku slijedi kratki pregled aktivnosti u proteklom periodu.

S poštovanjem,

Načelnik Općine Vrbanja

Velimir Redl

Ukratko o projektima i aktivnostima u proteklom periodu:

Rješavanje trenutno najvažnijeg infrastrukturnog projekta i velikog problema na području naše općine a to je vodoopskrba. U suradnji s Hrvatskim vodama, isporučiteljem usluge -vodoopskrbe Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. i Vukovarsko-srijemske županije započela je realizacija projekta priključenja naselja Vrbanja, Soljani i Strošinci na regionalni vodoopskrbni sustav Istočne Slavonije. Izgradnja magistralnog cjevovoda dionice Drenovci-Soljani – vrijednost projekta 14.000.000,00 kn. Dionica Soljani – Strošinci, vrijednost projekta 5.000.000,00 kn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizacija.

U tijeku je provedba postupka javne nabave za uslugu izrade studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodno komunalne infrastrukture na dijelu uslužnog područja Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. aglomeracija Novi Jankovci, Nijemci i Vrbanja za sufinanciranje iz EU fondova. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 21.000.000,00 kn. Projekt sufinanciraju Hrvatske vode, Vinkovački vodovod i kanalizacija i Općine korisnici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvu poljoprivrede  i Općina Vrbanja potpisali su Ugovor o financiranju za tip operacije 7.4.1. „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, vjerske ustanove – dogradnja nadstrešnice uz postojeću kapelu i izgradnja prometno-manipulativnih površina i parkirališta u Soljanima“ Ruralni razvoj. Procijenjeni iznos potpore je 1.845.444,93 kn. Financiranje je 100%  od ukupno prihvatljivih troškova. Radovi su izvršeni u cijelosti.

Projekt je posebno zanimljiv jer na kraju predviđa i zapošljavanje dvije osobe koje bi radile na održavanju groblja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspješno je  prijavljen projekt Etape II. sanacija i zatvaranje odlagališta u Vrbanji za EU financiranje na natječaj Ministarstva zaštite okoliša, čime bi ispunili stroge  zakonske obveze. Vrijednost radova II Etape je procijenjena na 3.000.000,00 kn. EU financiranje je 85%, Fond za zaštitu okoliša 10% i Općina 5%. Radovi su u tijeku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspješno je apliciran projekt, potpisan ugovor za financiranje energetske obnove zgrade Općine, policije  i doma kulture u Vrbanji na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, ukupna vrijednost projekta je 1.400.000,00 kn (izolacija zidova, stropova, zamjena u LED rasvjetu, grijanje – dizalice topline u domu kulture) Radovi su izvršeni u cijelosti. Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspješno je realiziran projekt kojeg je sufinanciralo Ministarstvo reg. razvoja i fondova EU – Program održivog razvoja lokalne zajednice sa 350.000,00 kn. Rekonstrukcija raskrižja ul. M. Gupca i Zelenjak u Vrbanji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tijeku je provedba projekta sanacije pješačkih staza u sva tri naselja općine Vrbanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt zapošljavanja žena ZAŽELI faza II financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i to u 100%-tnom iznosu, vrijednost projekta iznosi  3.600.000,00 kn. Kroz projekt su zaposlene 44 žene koje brinu o više od 240 korisnika s područja naše općine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Županijska uprava za ceste je u svoj Plan uvrstila izradu projektne dokumentacije za izgradnju dva autobusna stajališta u naselju Vrbanja. Radovi su u tijeku i u cijelosti su financirani od strane Županijske uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovi koji su izvršeni u sklopu uređenja sportskog centra i Osnovne škole u Vrbanji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vršena su značajna ulaganja u uređenje i opremanja objekata u vlasništvu Općine koje koriste udruge i svi mještani, domovi kulture, vatrogasni domovi, objekt stare općine i bivšeg matičnog ureda koji koriste udruge….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U proteklih godinu dana  značajno su obnovljena dječja igrališta sa novim igralima na području cijele općine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspješno je proveden projekt rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete – zamjena lampi u LED rasvjetu. Ulice M. Gupca i LJ. Gaja u Vrbanji, te ul. M. Gupca u Soljanima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tijeku je provedba postupka javne nabave za rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma u Vrbanji –garaža za vatrogasno navalno vozilo:

 

 

 

 

 

 

 

 

Odobren je projekt Općine Vrbanja i dobiven vaučer 15.000,00 eura za WIFI4EU.

Agroklaster

S ciljem efikasnije realizacije već započetih ili budućih razvojnih projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja osnovana je i aktivna tvrtka Agroklaster d.o.o.  – osnovana je udruga – Klaster proizvođača lubenica. Pokrenut je projekt proizvodnja jaja iz slobodnog uzgoja, kupljeno je zemljište s pripadajućim gospodarskim građevinama radi pokretanja vlastite proizvodnje tvrtke Agroklaster d.o.o., te uređenje logističkog centra za prihvat, sortiranje, pakiranje i daljnju distribuciju. Vrijednost cjelokupnog projekta je procijenjena na 3,5 mil. kn. Projekt u cijelosti financira Vukovarsko-srijemska županija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vršeno je uređenje javnih površina i sanacija parkirališta u sva tri naselja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanirane su otresnice i uređeni poljski putevi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U suradnji Općine Vrbanja i Lokalne agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. u provedbi je natječaj za dodjelu potpora za razvoj poljoprivrede i gospodarstva u iznosu od 950.000,00 kn. Financiran iz proračuna Općine Vrbanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U tijeku su izmjene i dopune prostornog plana uređenja za formiranje gospodarske zone Vrbanja II. u svrhu realizacije gospodarskih i razvojnih projekata Općine Vrbanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za održavanje groblja brinu se javni radovi. 5 osoba je započelo s radom 17.08.2020. god. na rok od 6 mjeseci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izgradnja spomen obilježja u Soljanima za sve poginule i nestale Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U pripremi je postupak nabave za izgradnju 3 parkirališta u Vrbanji. U Kolodvorskoj ulici ispred crkve sv. Nikole Tavelića, kod Trga u Vrbanji, te kod zdravstvene ambulante u Vrbanji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitno je spomenuti i dragovoljne radne akcije naših mještana, članova udruga i vatrogasaca:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferima financijskih sredstava sufinancira se uređenje i obnova crkava i župnih ureda na području Općine Vrbanja.

Odlukom Općinskog vijeća 31.8.2020. godine dodijeljena su financijska sredstva Župi Preslavnog Imena Marijina 100.000,00 kn, te Župi Pohođenja Blažene Djevice Marija Soljani 100.000,00 kn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riješeni su imovinsko-pravni odnosi s Ministarstvom državne imovine i pripremljen idejni projekt proširenja groblja u Vrbanji – novo polje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTIČEMO I POMAŽEMO:

Naknada za rođenje djeteta: prvo i drugo dijete   5.000,00 a treće i svako slijedeće dijete 10.000,00 kn

Za šk. godinu 2020/2021. sredstva za nabavu svih radnih materijala učenicima OŠ Općina je osigurala  u svom proračunu.

Također,  općina Vrbanja sufinancira nabavu udžbenika učenicima srednjih škola u jednokratnom iznosu od 500,00 kn po učeniku.

Povećali smo iznos sufinanciranja Općine  za troškove boravka djece u vrtiću.

Troškove Programa predškolskog odgoja financiramo sa 260.000,00 kn godišnje

Sufinanciramo troškove srednjoškolskih učeničkih domova 500 kn/mjesečno

Stipendiramo studente sa 500,00 kn mjesečno te ukupno za tu svrhu izdvajamo 300.000,00 kn. Uvedena je stipendija za studente I godine studija.

Općina dodjeljuje poticaj u iznosu 20.000,00 kn prilikom kupnje prve nekretnine mladim obiteljima koji rješavaju svoje stambeno pitanje, te od 2020. godine i za izgradnju obiteljske kuće.

Nažalost ima jako puno mještana kojima je potrebna pomoć i to ne samo socijalno ugroženim i nezaposlenim, već i onima koji rade za male plaće i teško da mogu podmiriti osnovne životne potrebe svoje obitelji stoga i dalje izdvajamo značajna financijska sredstva iz proračuna za socijalni program (400.000,00 kn) Pomažemo  socijalno ugroženim osobama za  osiguranje osnovnih  životnih uvjeta, te druge potrebe.