Lokalna Akcijska Grupa „Šumanovci“ u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem „Andragog“

O R G A N I Z I R A

besplatnu radionicu informatičkog i informacijskog opismenjavanja poljoprivrednika i obrtnika

LAG ŠUMANOVCI u suradnji sa pučkim otvorenim učilištem ”Andragog” organizira radionicu informatičkog i informacijskog opismenjavanja poljoprivrednika i obrtnika kroz mjeru ”LEADER” iz predpristupnog programa  IPARD.

Održavanje radionice počinje 18.ožujka,2015.godine u 16h ,u POU ”Andragog” Županja, J.J. Strosssmayera 9.

Prijave za radionicu se zaprimanju do 16.ožujka 2015. godine, odnosno do popunjavanja liste od 32 polaznika,  putem mail-a : sumanovci.lag@gmail.com, telefona: 032/862-837, ili 091/2424-286, osobnim dolaskom u ured LAG-a ili putem prijavnice objavljene na službenim stranicama JLS.,koju trebate dostaviti na navedeni mail.

Radionice su besplatne za sve polaznike te će se održavati kontinuirano u trajanju od 50 sati. Nakon završene edukacije svaki polaznik će dobiti potvrdu o stečenom znanju.

OBRAZAC – PRIJAVNICA