Poštovani mještani općine Vrbanja,

predstavljamo Vam odluke i akte koje je Općinsko vijeće Općine Vrbanja donijelo na svojoj 3. sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine:

* Odluka o grobljima

* Odluka o odabiru koncesionara za prijevoz pokojnika

* Odluka o rasporedu novčanih sredstava političkim strankama iz Proračuna Općine Vrbanja za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VRBANJA

https://dl.dropboxusercontent.com/u/19067456/VIJE%C4%86E%202013-2017/3.%20SJEDNICA/Odluka%20o%20grobljima%20-%20NOVA%202013.%20godina.docx