AGRO-KLASTER d.o.o. – Javni poziv OPG-ima i drugim malim proizvođačima hrane za iskaz interesa za poslovnu suradnju.